11 Şubat 2011 Cuma

Hayırlı cumalar...


Birbirlerini sevenlerin yek diğerlerine verdikleri hediyeler, sadece sevgi ve saygıları değildir. Bu saygı ve alâka, insanları birbirlerine hediye vermeye sevkeder. İki gönül arasında aşk bu yoldan olunca, en büyük sevgiliye gönülden vurgun bir kulun, Allah'ına bir takım şekle ait hediyeler vermesinden daha tabii ne vardır? İnsanın vücudunu namaza, zekâta sevkederek ibadete şekil çizgileri işlemek birer gönül hediyesidir.

Ken'an Rifai

9 Şubat 2011 Çarşamba

Biz dostumuzun elinden tutanı yakmayız

Bir gün Musa (a.s.) bir kafirle din hakkında tartışmaya girmiş ve kimin haklı olduğunu anlamak için "Ateş yakıp ateşin üstünden geçelim. Kim yanmazsa o haklıdır" demişler. Musa (a.s.) ve adam elele tutuşup ateşin üstünden geçmişler fakat kafir adam yanmamış. Musa (a.s.) Cenab-ı Hakk'a sormuş:
- Ya Rab! Beni yakmayışını anlarım da kafiri niye yakmadın?
Cenab-ı Hakk'ın verdiği cevap ise çok manidar:
"Bilmez misin ya Musa; biz dostumuzun elinden tutanı yakmayız."