25 Ekim 2010 Pazartesi


Aşk ya içten dışadır, ya dıştan içe. Yaradan'ın aşkı içerden dışarıya çıkar; oysa yaratılanın aşkı dışarıdan içeriye girer. Nereye kadar nüfuz edeceği kişinin aşk yeteneğine göre değişir. En ziyade tesir ettiği zaman kalbin dış zarına kadar gelebilir. Kur'an'ın ifadesine göre Yusuf'un güzelliği Züleyha'yı çarptı(Yusuf, 30)ğı zaman aşk ancak kalbin zarına gelebilmişti. Eğer oradan içeriye girseydi Züleyha velayet makamına geçecekti. Çünkü aşkın önündeki tüm perdeler kalktığında nefis de aşka tutulmuş olur ki o vakit dünya, yaratıklar, şehvetler, arzular, her şeyi terk eder.

İskender Pala

5 Ekim 2010 Salı


Nefsine zulmetmek demek, ona her istediğini vermektir. Adalet ise arzularına karşı koymaktır. Eğer kendinde bir mevcudiyet görüyorsan zalimsin. Zulüm, bir şeyi kendi mevziine koymamaktır. Hakk'ın bunca lütuf ve ihsanlarını biliyorsan o vakit adilsin.

Ken'an Rifai Hazretleri